Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:54 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa cường độ nặng

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.94 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.65 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.61 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.03 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.64 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.58 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.64 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.82 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.88 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.84 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.71 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.52 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.56 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.02 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.28 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mây thưa Mây thưa
93%
1.56 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
2.28 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
3.2 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
3.15 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
0.45 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.6 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.04 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.85 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.51 km/giờ

10:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
3.38 km/giờ

13:00

31°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
4.05 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
77%
3.3 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
1.37 km/giờ

22:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.13 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.02 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.27 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.32 km/giờ

10:00

29°C / 34°C
Mây cụm Mây cụm
71%
2.91 km/giờ

13:00

32°C / 35°C
Mây cụm Mây cụm
56%
2.99 km/giờ

16:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
3.47 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.55 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.62 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.58 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.33 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.68 km/giờ
Huyện Nho Quan
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.42

Tin tức thời tiết