Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:59 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

8.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1024 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Mây thưa
Huyện Nho Quan
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây rải rác 18°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:15
Thấp/Cao

17°/27°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0