Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:48 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 39°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 38°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Đã cập nhật 28 phút trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.26 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0