Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:04 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

7.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Mây cụm
Huyện Nho Quan
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.63 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết