Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:14 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0