Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:24 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

10.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 22°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 23°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Nhiều mây
Huyện Kim Sơn
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây thưa 30°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.75 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

6.5

Tin tức thời tiết