Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:08 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 27.5°
Sáng/Tối
28.6/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28.4°
Sáng/Tối
27.3/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 29.7°
Sáng/Tối
28.7/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 30.6°
Sáng/Tối
29.1/ 31.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.5/ 30.2°
Sáng/Tối
30/ 31.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.5°
Sáng/Tối
29/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 29.7°
Sáng/Tối
29.9/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.1°
Sáng/Tối
29.2/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 28.6°
Sáng/Tối
28.7/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 28°
Sáng/Tối
28.1/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.9°
Sáng/Tối
28.7/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 26.6°
Sáng/Tối
24.2/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.5°
Sáng/Tối
26.2/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.8°
Sáng/Tối
27.6/ 26.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 28.9°
Sáng/Tối
27.1/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.4°
Sáng/Tối
28.6/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 26.4°
Sáng/Tối
27.9/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.7°
Sáng/Tối
26.4/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.4°
Sáng/Tối
26.1/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
29.2/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 29.4°
Sáng/Tối
29.7/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29.1/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 29.1°
Sáng/Tối
29.3/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 28.8°
Sáng/Tối
29.1/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 28.6°
Sáng/Tối
28/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 29.6°
Sáng/Tối
28.1/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Thấp/Cao

26.7°/30°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.75 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0.67