Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:07 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Ít mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:18
Nhiều mây
Huyện Kim Sơn
Đã cập nhật 60 phút trước
Ít mây 28°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.03 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

6.11