Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:18 | 26/07/2024
Ngày/Đêm
34.4/ 29.6°
Sáng/Tối
27.2/ 32.6°
Áp suất

996 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.1/ 30.7°
Sáng/Tối
28.3/ 31.8°
Áp suất

998 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 28.6°
Sáng/Tối
29.6/ 29.2°
Áp suất

998 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 27.7°
Áp suất

999 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 25.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25.7/ 26.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28°
Sáng/Tối
26.1/ 29.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.2/ 30.3°
Sáng/Tối
27.1/ 30.6°
Áp suất

999 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 30.9°
Sáng/Tối
28.7/ 31.6°
Áp suất

999 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.2/ 30.7°
Sáng/Tối
29.1/ 31.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30.3°
Sáng/Tối
30/ 30.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.5°
Sáng/Tối
29.2/ 29.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 29.1°
Sáng/Tối
28.6/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 30.3°
Sáng/Tối
28.1/ 31.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 31.9°
Sáng/Tối
29.7/ 31.5°
Áp suất

998 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:28
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Thấp/Cao

27.5°/35.8°

Độ ẩm

83%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.98 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0