Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:15 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Mây thưa
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.58 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0