Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:25 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Huyện Kim Sơn
Đã cập nhật 10 phút trước
Ít mây 30°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.87 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

7.93