Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:55 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Mưa vừa
Huyện Kim Sơn
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Thấp/Cao

24°/26°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.26 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết