Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:57 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
14/ 16.6°
Sáng/Tối
14/ 15.9°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.1/ 20.2°
Sáng/Tối
16.1/ 19.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.2/ 23.4°
Sáng/Tối
21.1/ 23.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.1/ 22.9°
Sáng/Tối
22.7/ 23.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.2/ 22.3°
Sáng/Tối
22.9/ 22.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.7/ 19.7°
Sáng/Tối
21.4/ 19.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.7/ 19.7°
Sáng/Tối
18.1/ 19.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 21.5°
Sáng/Tối
19/ 21.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 21.7°
Sáng/Tối
21.2/ 21.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.2/ 18.8°
Sáng/Tối
21.3/ 19.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.2/ 20.8°
Sáng/Tối
18.4/ 20.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 23.6°
Sáng/Tối
21.8/ 23.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 23.9°
Sáng/Tối
23.5/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.8/ 22.9°
Sáng/Tối
23.2/ 23.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.5/ 19.9°
Sáng/Tối
20.9/ 19.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 15.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:01
Thấp/Cao

15.5°/25.4°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

8.9 °C

Chỉ số UV

2.43