Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:38 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa vừa
Huyện Kim Sơn
Đã cập nhật 7 phút trước
Mưa cường độ nặng 25°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Thấp/Cao

24°/27°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

6.26 km

Gió

9.02 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0