Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:33 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 30.2°
Sáng/Tối
29.3/ 32.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 30.2°
Sáng/Tối
28.7/ 32.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 31°
Sáng/Tối
29.1/ 32.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29.4°
Sáng/Tối
29.5/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.3°
Sáng/Tối
28.7/ 31.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 29.4°
Sáng/Tối
27.9/ 32.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 28.6°
Sáng/Tối
27.4/ 31.1°
Áp suất

997 mb

Gió

11.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 28.5°
Sáng/Tối
26.4/ 27°
Áp suất

982 mb

Gió

19.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
30.7/ 29°
Sáng/Tối
27.2/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 28.1°
Sáng/Tối
27.6/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Thấp/Cao

28.2°/34.1°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.39 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

2.84