Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:41 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Huyện Kim Sơn
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Thấp/Cao

27°/32°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

5.56