Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:25 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Bầu trời quang đãng
Huyện Kim Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 19°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:15
Thấp/Cao

16°/23°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0