Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:39 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
40/ 26°
Sáng/Tối
25/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
38/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
38/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Bầu trời quang đãng 36°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:10
Thấp/Cao

23°/43°

Độ ẩm

21%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.07 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0