Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:42 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

998 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa nhẹ
Huyện Tân Kỳ
Đã cập nhật 15 phút trước
Ít mây 32°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.3 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

9.58