Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:10 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
16.1/ 16.8°
Sáng/Tối
14.4/ 16.7°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.8/ 18.1°
Sáng/Tối
16.6/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 23.6°
Sáng/Tối
18.5/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
41.2/ 26.7°
Sáng/Tối
22.1/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.7/ 24.4°
Sáng/Tối
22.5/ 24.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.3/ 20.7°
Sáng/Tối
22.6/ 20.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.8/ 20.6°
Sáng/Tối
19.3/ 20.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22.4°
Sáng/Tối
20.9/ 22.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 23.7°
Sáng/Tối
22/ 23.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 22°
Sáng/Tối
23.4/ 23.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.6/ 20.7°
Sáng/Tối
20.2/ 20.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 23.8°
Sáng/Tối
21.7/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 24.2°
Sáng/Tối
23.6/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 24.8°
Sáng/Tối
24/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.2/ 23.4°
Sáng/Tối
24.6/ 23.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:05
Thấp/Cao

15.9°/35.1°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.7 km/giờ

Điểm ngưng

9.8 °C

Chỉ số UV

2.25