Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:48 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.13 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.31 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.31 km/giờ

10:00

32°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
0.84 km/giờ

13:00

35°C / 40°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
50%
2.06 km/giờ

16:00

29°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.29 km/giờ

19:00

27°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
0.52 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.42 km/giờ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.24 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.14 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.05 km/giờ

10:00

32°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
0.23 km/giờ

13:00

34°C / 41°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
55%
2.42 km/giờ

16:00

31°C / 38°C
Mưa vừa Mưa vừa
78%
2.36 km/giờ

19:00

27°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
0.98 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.48 km/giờ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.12 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.54 km/giờ

07:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.58 km/giờ

10:00

33°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
1.71 km/giờ

13:00

37°C / 43°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
0.52 km/giờ

16:00

34°C / 41°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
1.9 km/giờ

19:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.25 km/giờ

22:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.73 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Mưa vừa

01:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.44 km/giờ

04:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.32 km/giờ

07:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.12 km/giờ

10:00

27°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
1.39 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
0.65 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.83 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.46 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.9 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.45 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.33 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.03 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.44 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.2 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.71 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.32 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.25 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 25°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Thấp/Cao

24°/35°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0