Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:55 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
41.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25.3/ 35.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.9/ 26.8°
Sáng/Tối
26/ 32.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26.6/ 34.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 25.9°
Sáng/Tối
25.1/ 34.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
34.2/ 28.6°
Sáng/Tối
25.6/ 40.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.7/ 31°
Sáng/Tối
27.6/ 42.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39.7/ 32.8°
Sáng/Tối
28.3/ 44.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40.1/ 31.3°
Sáng/Tối
29.7/ 44°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41.1/ 31.1°
Sáng/Tối
29.3/ 45.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 6 phút trước
Bầu trời quang đãng 41.8°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 42.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Thấp/Cao

25.8°/43.6°

Độ ẩm

22%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.01 km/giờ

Điểm ngưng

15.1 °C

Chỉ số UV

7.93