Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:08 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
20/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:22
Nhiều mây
Huyện Tân Kỳ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:20
Thấp/Cao

14°/23°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

1.19