Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:17 | 31/03/2023
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
40/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
41/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
41/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:12
Thấp/Cao

23°/37°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.23 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.61