Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:55 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Nhiều mây
Huyện Tân Kỳ
Đã cập nhật 5 phút trước
Ít mây 34°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.11 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

10.71