Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:49 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28.8/ 27.1°
Sáng/Tối
27/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 27.9°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 27.8°
Sáng/Tối
28/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27.8/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.4/ 28.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.5°
Sáng/Tối
27.7/ 28.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27.1/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.2°
Sáng/Tối
27.5/ 28.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.5°
Sáng/Tối
28.3/ 28.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.6°
Sáng/Tối
28.4/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.4°
Sáng/Tối
27.5/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27°
Sáng/Tối
27.1/ 29.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.6°
Sáng/Tối
27.7/ 28.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.5°
Sáng/Tối
27.8/ 28.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 28°
Sáng/Tối
27.4/ 27.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.5°
Sáng/Tối
27.6/ 28.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.6°
Sáng/Tối
26.5/ 27.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.8°
Sáng/Tối
26.8/ 28.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.8°
Sáng/Tối
27/ 27.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 27.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 28.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.5/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.7°
Sáng/Tối
27.5/ 28.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.5°
Sáng/Tối
27.9/ 28.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.5°
Sáng/Tối
27.9/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.6°
Sáng/Tối
27.9/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.9°
Sáng/Tối
27.4/ 29.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 29.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Thấp/Cao

25.1°/30°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

7.96 km

Gió

1.93 km/giờ

Điểm ngưng

26.3 °C

Chỉ số UV

1