Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:31 | 29/05/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 30.1°
Sáng/Tối
30/ 31.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 29.5°
Sáng/Tối
31/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 29.9°
Sáng/Tối
30.9/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29.3°
Sáng/Tối
30.1/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 29.1°
Sáng/Tối
30/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29.3/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 30.8°
Sáng/Tối
29.6/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29.8°
Sáng/Tối
29.2/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29.4°
Sáng/Tối
30/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 29.2°
Sáng/Tối
29.7/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29.8°
Sáng/Tối
29.4/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 30.4°
Sáng/Tối
29.4/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

10.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.2°
Sáng/Tối
29.1/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.4°
Sáng/Tối
29.8/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 28.4°
Sáng/Tối
28.5/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 27.5°
Sáng/Tối
29.8/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 28°
Sáng/Tối
28.1/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28.6°
Sáng/Tối
28.8/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 28.6°
Sáng/Tối
28.2/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 28.4°
Sáng/Tối
28.4/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 28.2°
Sáng/Tối
28.3/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 28.9°
Sáng/Tối
27.7/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 28.4°
Sáng/Tối
28.5/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.3°
Sáng/Tối
28.4/ 29.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 28.6°
Sáng/Tối
29/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28.7°
Sáng/Tối
28.7/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28.8°
Sáng/Tối
28.6/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 28.7°
Sáng/Tối
28.4/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 28.8°
Sáng/Tối
27.9/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.6°
Sáng/Tối
28.8/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 35°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Thấp/Cao

27.4°/35.3°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.88 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

11.42