Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:57 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
34.8/ 28.4°
Sáng/Tối
27.6/ 34.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 29.4°
Sáng/Tối
26.7/ 34.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.5/ 28.1°
Sáng/Tối
26.5/ 34.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 29.2°
Sáng/Tối
28/ 33.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29.7°
Sáng/Tối
27.9/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 29.2°
Sáng/Tối
27.8/ 34.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 29.4°
Sáng/Tối
27.1/ 34.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 29.1°
Sáng/Tối
27.5/ 34.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 29.3°
Sáng/Tối
27.1/ 34.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.3/ 29.8°
Sáng/Tối
28.6/ 35.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Nhiều mây
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 30.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Thấp/Cao

26.2°/38.4°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.2 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

2.27