Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:14 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
31.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.6/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 24.8°
Sáng/Tối
24.6/ 27.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 23.9°
Sáng/Tối
24.8/ 28.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 24.5°
Sáng/Tối
23.5/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.2°
Sáng/Tối
23.7/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.7°
Sáng/Tối
23.7/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.6/ 24.5°
Sáng/Tối
23.8/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.7°
Sáng/Tối
23.6/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.9°
Sáng/Tối
23.1/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.5°
Sáng/Tối
24.5/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 29.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.5°
Sáng/Tối
25/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 23.8°
Sáng/Tối
23/ 30.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.1°
Sáng/Tối
22.3/ 27.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:42
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Thấp/Cao

24.6°/32.3°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.33 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0