Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:00 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
26.1/ 25.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.9/ 25.2°
Sáng/Tối
24.8/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29.1/ 25.9°
Sáng/Tối
25/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 25°
Sáng/Tối
25.9/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25.8°
Sáng/Tối
25.9/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 24.6°
Sáng/Tối
24.4/ 24.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.2/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26°
Sáng/Tối
26.7/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27.4/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.6°
Sáng/Tối
27.6/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.9°
Sáng/Tối
26.6/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26.8°
Sáng/Tối
27.9/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.2°
Sáng/Tối
25.6/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25.5/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.3°
Sáng/Tối
26/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Thấp/Cao

24.7°/29.4°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.13 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0