Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:08 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28.2/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 27.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.8°
Sáng/Tối
24.5/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 24.7°
Sáng/Tối
23.2/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25°
Sáng/Tối
24.2/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 26.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 24.7°
Sáng/Tối
23.8/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 24.2°
Sáng/Tối
23.9/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Thấp/Cao

24.2°/30.1°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.9 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0