Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:12 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
30.2/ 29.4°
Sáng/Tối
29.2/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 30.9°
Sáng/Tối
29.7/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 29.6°
Sáng/Tối
29.9/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 28.5°
Sáng/Tối
29.2/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 29.3°
Sáng/Tối
30/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 29.1°
Sáng/Tối
29.6/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

10.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 28.6°
Sáng/Tối
29.2/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

10.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Thấp/Cao

29.9°/31.1°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.46 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

4.81