Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:50 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 30°
Sáng/Tối
29.3/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 30.1°
Sáng/Tối
29.1/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 29.1°
Sáng/Tối
30/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 31°
Sáng/Tối
30/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 28.2°
Sáng/Tối
29.3/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 30.6°
Sáng/Tối
29.6/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 28.2°
Sáng/Tối
29.3/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 27.5°
Sáng/Tối
28.6/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 28°
Sáng/Tối
26.3/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.7/ 28.7°
Sáng/Tối
26.6/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 30.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Thấp/Cao

29°/31.2°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.87 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0