Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:17 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
29.8/ 28.1°
Sáng/Tối
27.8/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27.4°
Sáng/Tối
28.5/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 28.9°
Sáng/Tối
28.9/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 27.6°
Sáng/Tối
27.8/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 27.3°
Sáng/Tối
26.7/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 28.9°
Sáng/Tối
27.1/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 29.5°
Sáng/Tối
28.3/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 29.4°
Sáng/Tối
29.2/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 29.4°
Sáng/Tối
29.4/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.1°
Sáng/Tối
29.1/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 28.3°
Sáng/Tối
28.8/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.6°
Sáng/Tối
28.2/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 26.8°
Sáng/Tối
27.9/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 26.3°
Sáng/Tối
27.7/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

12.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

16.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:27
Mưa rất nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:25
Thấp/Cao

26.2°/29.8°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

9.88 km

Gió

9.58 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0