Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:38 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
26.5/ 26.2°
Sáng/Tối
25.1/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

10.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 27.4°
Sáng/Tối
26.5/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.8°
Sáng/Tối
26.3/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 27.4°
Sáng/Tối
26.3/ 28.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 27.9°
Sáng/Tối
26.2/ 27.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 27.3°
Sáng/Tối
26.3/ 29.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 27.4°
Sáng/Tối
26.3/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 27.4°
Sáng/Tối
26.9/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 27.6°
Sáng/Tối
26.5/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 27.6°
Sáng/Tối
26.4/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27.7°
Sáng/Tối
26.9/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27.9°
Sáng/Tối
26.2/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.1°
Sáng/Tối
27.8/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:43
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Thấp/Cao

25.2°/29.4°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.77 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0