Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:56 | 16/06/2024
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.3/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.6/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.1/ 30.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.5/ 30.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30/ 30.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.7/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.5/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 30.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Thấp/Cao

29.5°/30.8°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.13 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

10.85