Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:59 | 19/07/2024
Thấp/Cao
25.3/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.7/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.3/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.4/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.9/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.6/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.7/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 24.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:27
Thấp/Cao

24.7°/27.5°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.57 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0