Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:43 | 08/12/2023
Thấp/Cao
25.6/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.8/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.6/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.3/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.4/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.4/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.9/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 32°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Thấp/Cao

25.2°/32°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.28 km/giờ

Điểm ngưng

21.2 °C

Chỉ số UV

8.81