Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:40 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
33.5/ 29.4°
Sáng/Tối
27.4/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 29.8°
Sáng/Tối
28.3/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 28.9°
Sáng/Tối
27/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 29.1°
Sáng/Tối
28.8/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.5°
Sáng/Tối
27.8/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 29.2°
Sáng/Tối
27.1/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.2°
Sáng/Tối
28.9/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26.6°
Sáng/Tối
25.9/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Thấp/Cao

27.3°/34.9°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

7.4 km

Gió

4.03 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0