Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:23 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.7°
Sáng/Tối
24/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26.6°
Sáng/Tối
24.3/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 26.7°
Sáng/Tối
24.9/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.6°
Sáng/Tối
25.1/ 28.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.5°
Sáng/Tối
24.5/ 30.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.7°
Sáng/Tối
24.9/ 27.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.8°
Sáng/Tối
25.2/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.3°
Sáng/Tối
24.5/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Thấp/Cao

24.4°/31.7°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.4 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

4.74