Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:54 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.8/ 25.5°
Sáng/Tối
24.3/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24.3/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 26.4°
Sáng/Tối
24.5/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 26.8°
Sáng/Tối
24.9/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.4°
Sáng/Tối
25.4/ 28.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 30.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.1°
Sáng/Tối
24/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Thấp/Cao

24.9°/31.4°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.03 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

8.02