Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:17 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.4/ 27°
Sáng/Tối
24.3/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.3/ 27.1°
Sáng/Tối
25.5/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 26.8°
Sáng/Tối
24.6/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.8°
Sáng/Tối
24/ 32.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 26.3°
Sáng/Tối
25.4/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.8°
Sáng/Tối
24.2/ 31.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.6°
Sáng/Tối
24.4/ 30.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.9°
Sáng/Tối
24.1/ 29.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.8°
Sáng/Tối
24.4/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.3°
Sáng/Tối
24.4/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.6/ 26.3°
Sáng/Tối
24.1/ 31.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.7°
Sáng/Tối
24.1/ 32.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 20.5°
Sáng/Tối
22.1/ 26.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

9.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:44
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22.3/ 20.5°
Sáng/Tối
18.5/ 27.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24.7/ 22.6°
Sáng/Tối
18.6/ 29.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:44
Mây rải rác
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây rải rác 31.8°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Thấp/Cao

24.9°/31.8°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.93 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

8.81