Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:29 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
34.2/ 28.6°
Sáng/Tối
27.5/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.2/ 28.5°
Sáng/Tối
27.4/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.2/ 29.6°
Sáng/Tối
27.5/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 29.6°
Sáng/Tối
29.5/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.7°
Sáng/Tối
29.7/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.3°
Sáng/Tối
27.9/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25.9°
Sáng/Tối
25.9/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 26.7°
Sáng/Tối
25.3/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.9°
Sáng/Tối
26.5/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.9°
Sáng/Tối
27.4/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 25.3°
Sáng/Tối
26.3/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:25
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26°
Sáng/Tối
26.3/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.5°
Sáng/Tối
26.7/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Thấp/Cao

28°/36.8°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.94 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0