Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:44 | 16/07/2024
Nhiều mây 27°

Nhiều mây

Cảm giác như 31.3°.

Thấp/Cao
24.6°/33.3°
Độ ẩm
92%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.51 km/giờ
Điểm ngưng
26 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
230.31
NH3
1.96
NO
0.01
NO2
1.31
O3
8.58
PM10
1.8
PM25
1.25
SO2
0.16

Thời tiết Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa trong 12h tới

Thời tiết Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa những ngày tới

Lượng mưa Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa những ngày tới