Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:02 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa vừa

10:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.3 km/giờ

13:00

28°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.16 km/giờ

16:00

27°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1.78 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.52 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.12 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.65 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.43 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.46 km/giờ

10:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
0.51 km/giờ

13:00

28°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
1.61 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
1.43 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.93 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
93%
1.24 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.57 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
94%
1.82 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.41 km/giờ

10:00

31°C / 36°C
Mây cụm Mây cụm
63%
1.6 km/giờ

13:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.94 km/giờ

16:00

28°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.92 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.69 km/giờ

22:00

25°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.64 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.48 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.7 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.36 km/giờ

10:00

32°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
1.08 km/giờ

13:00

32°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
2.74 km/giờ

16:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.12 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.21 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.74 km/giờ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.92