Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:19 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:54
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Thấp/Cao

20°/33°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0