Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:53 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 25.6°
Sáng/Tối
27/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 25.7°
Sáng/Tối
25/ 27.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24.4/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.7°
Sáng/Tối
25.7/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25°
Sáng/Tối
25.4/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.5°
Sáng/Tối
25.5/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25.7/ 32.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.5°
Sáng/Tối
25.4/ 31.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27°
Sáng/Tối
25.8/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.1°
Sáng/Tối
26.2/ 32.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 28.2°
Sáng/Tối
27.1/ 33.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.9/ 28.9°
Sáng/Tối
26.5/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.2/ 27.9°
Sáng/Tối
28/ 31.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.5/ 27.9°
Sáng/Tối
26.1/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28°
Sáng/Tối
27.4/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 30.8°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 37.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Thấp/Cao

24.5°/33.9°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.49 km/giờ

Điểm ngưng

28.7 °C

Chỉ số UV

1.68