Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:03 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa vừa
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa vừa 28°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:39
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0