Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:57 | 12/04/2024
Mây thưa 28.1°

Mây thưa

Cảm giác như 33.7°.

Thấp/Cao
25°/31.9°
Độ ẩm
89%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.14 km/giờ
Điểm ngưng
26.5 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
310.42
NH3
1.65
NO
0
NO2
4.63
O3
35.76
PM10
7.85
PM25
4.98
SO2
1.22

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cam Ranh - Khánh Hòa trong 12h tới

Thời tiết Cam Ranh - Khánh Hòa những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Cam Ranh - Khánh Hòa những ngày tới

Lượng mưa Cam Ranh - Khánh Hòa những ngày tới