Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:50 | 19/04/2024
Nhiều mây 25.6°

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Thấp/Cao
24.7°/36.6°
Độ ẩm
96%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.12 km/giờ
Điểm ngưng
24.3 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
420.57
NH3
6.02
NO
0.04
NO2
7.11
O3
9.74
PM10
17.56
PM25
13.41
SO2
1.19

Thời tiết Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hòa theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hòa trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hòa những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hòa những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hòa những ngày tới