Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:14 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa nhẹ
Huyện Diên Khánh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0