Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:32 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Huyện Diên Khánh
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0.49