Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:35 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

3.33