Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:08 | 13/07/2024
Thấp/Cao
24.6/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.7/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.2/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.4/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.6/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.5/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.1/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.6/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 33.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Thấp/Cao

24.3°/33.9°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

11.45