Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:27 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa nhẹ

16:00

30°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.99 km/giờ

19:00

28°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.97 km/giờ

22:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.46 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.36 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.44 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.07 km/giờ

10:00

31°C / 35°C
Mây cụm Mây cụm
60%
1.63 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.99 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
0.29 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.33 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.6 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.68 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.71 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.41 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
0.18 km/giờ

13:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.73 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.76 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.03 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.97 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.07 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.33 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.93 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.21 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.15 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.42 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.44 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.39 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.77 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.98 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.65 km/giờ

10:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.43 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
2.59 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.58 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.79 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.86 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.7 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.77 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.57 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.5 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.89 km/giờ
Huyện Diên Khánh
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0.49