Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:18 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
26.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa nhẹ

04:00

28°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.29 km/giờ

07:00

26.2°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.56 km/giờ

10:00

26.4°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.67 km/giờ

13:00

27.6°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.45 km/giờ

16:00

28.5°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.24 km/giờ

19:00

27.6°C / 28°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.28 km/giờ

22:00

26.9°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.18 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 26.4°
Sáng/Tối
27/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ

01:00

26.6°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.66 km/giờ

04:00

26.5°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.03 km/giờ

07:00

27.2°C / 30.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.13 km/giờ

10:00

28.6°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.55 km/giờ

13:00

26.6°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.9 km/giờ

16:00

27.5°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.94 km/giờ

19:00

26.9°C / 28°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.52 km/giờ

22:00

26.1°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.24 km/giờ
Ngày/Đêm
25.2/ 24°
Sáng/Tối
26.3/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa vừa

01:00

26.7°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.56 km/giờ

04:00

26.3°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.68 km/giờ

07:00

26.1°C / 27.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.74 km/giờ

10:00

27.5°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.72 km/giờ

13:00

26.6°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.15 km/giờ

16:00

26.3°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.5 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.8 km/giờ

22:00

24.1°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.64 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24.9/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ

01:00

24.7°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.62 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.39 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.51 km/giờ

10:00

27°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.32 km/giờ

13:00

25.1°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.04 km/giờ

16:00

25.1°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.63 km/giờ

19:00

25.3°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.99 km/giờ

22:00

25.7°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.38 km/giờ
Ngày/Đêm
27.7/ 26°
Sáng/Tối
24.5/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa nhẹ

01:00

24.3°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.47 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.29 km/giờ

07:00

24.1°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.22 km/giờ

10:00

27.6°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.77 km/giờ

13:00

27.2°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.59 km/giờ

16:00

27.8°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.31 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.89 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.11 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25.2°
Sáng/Tối
24.5/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa vừa

01:00

24.9°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.45 km/giờ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 27.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Thấp/Cao

25.9°/29.9°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.52 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0