Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:10 | 21/04/2024
Mây rải rác 29.9°

Mây rải rác

Cảm giác như 33.6°.

Thấp/Cao
26.3°/34.2°
Độ ẩm
74%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.09 km/giờ
Điểm ngưng
24.6 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
507.36
NH3
19
NO
0.01
NO2
13.2
O3
15.38
PM10
14.44
PM25
10.75
SO2
4.83

Thời tiết Xã Cam Phước Tây - Huyện Cam Lâm theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Cam Phước Tây - Huyện Cam Lâm trong 12h tới

Thời tiết Xã Cam Phước Tây - Huyện Cam Lâm những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Cam Phước Tây - Huyện Cam Lâm những ngày tới

Lượng mưa Xã Cam Phước Tây - Huyện Cam Lâm những ngày tới