Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:37 | 26/05/2024
Mây thưa 35.9°

Mây thưa

Cảm giác như 42.6°.

Thấp/Cao
27.7°/35.6°
Độ ẩm
55%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.66 km/giờ
Điểm ngưng
24.5 °C
Chỉ số UV
4.29

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
340.46
NH3
4.75
NO
0.1
NO2
4.97
O3
32.54
PM10
4.92
PM25
4.06
SO2
3.22

Thời tiết Xã Cam Hải Đông - Huyện Cam Lâm theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Cam Hải Đông - Huyện Cam Lâm trong 12h tới

Thời tiết Xã Cam Hải Đông - Huyện Cam Lâm những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Cam Hải Đông - Huyện Cam Lâm những ngày tới

Lượng mưa Xã Cam Hải Đông - Huyện Cam Lâm những ngày tới