Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:51 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
35.4/ 30°
Sáng/Tối
27.8/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.8/ 26°
Sáng/Tối
26.2/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28°
Sáng/Tối
27.1/ 31.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.3°
Sáng/Tối
26.1/ 31.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.7/ 30.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.8°
Sáng/Tối
26.4/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26.2°
Sáng/Tối
27/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây rải rác 31.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 38.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Thấp/Cao

26.6°/34.8°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

0