Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:10 | 26/05/2024
Ngày/Đêm
34.2/ 27.6°
Sáng/Tối
26.3/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:03
Mưa nhẹ

13:00

35.3°C / 42.3°C
Mây thưa Mây thưa
55%
3.74 km/giờ

16:00

34.2°C / 41.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
3.09 km/giờ

19:00

31.5°C / 38.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
2.84 km/giờ

22:00

28°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.67 km/giờ
Ngày/Đêm
34.2/ 28.7°
Sáng/Tối
27.2/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:03
Mưa nhẹ

01:00

27.7°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.38 km/giờ

04:00

27.3°C / 29.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.13 km/giờ

07:00

29.8°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.41 km/giờ

10:00

34.2°C / 39.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
2.02 km/giờ

13:00

33.6°C / 40.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
3.5 km/giờ

16:00

31.2°C / 38.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
2.71 km/giờ

19:00

30.2°C / 36.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.6 km/giờ

22:00

29°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.49 km/giờ
Ngày/Đêm
35.2/ 28.6°
Sáng/Tối
27/ 31.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:03
Mưa nhẹ

01:00

28.3°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.47 km/giờ

04:00

27.2°C / 30.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.64 km/giờ

07:00

30.3°C / 34.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.89 km/giờ

10:00

34.6°C / 40.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
0.96 km/giờ

13:00

35.8°C / 42.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
3.59 km/giờ

16:00

32°C / 38.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
2.06 km/giờ

19:00

30.1°C / 37.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.66 km/giờ

22:00

29.8°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.15 km/giờ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.6°
Sáng/Tối
28.1/ 33.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:04
Mưa nhẹ

01:00

28.3°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.88 km/giờ

04:00

28.2°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.35 km/giờ

07:00

29.1°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.85 km/giờ

10:00

33.7°C / 39.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
1.35 km/giờ

13:00

33°C / 38.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
2.39 km/giờ

16:00

33.1°C / 40.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
1.67 km/giờ

19:00

30.4°C / 36.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.02 km/giờ

22:00

29.4°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.89 km/giờ
Ngày/Đêm
31.6/ 28°
Sáng/Tối
27.9/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:04
Mưa nhẹ

01:00

28.5°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
2.1 km/giờ

04:00

27.9°C / 30.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.61 km/giờ

07:00

28.2°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.72 km/giờ

10:00

31.8°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
1.24 km/giờ

13:00

32.7°C / 36.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
1.53 km/giờ

16:00

30.4°C / 36.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.54 km/giờ

19:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.69 km/giờ

22:00

28.3°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.52 km/giờ
Ngày/Đêm
30.6/ 28.2°
Sáng/Tối
27.8/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:04
Mưa nhẹ

01:00

27.4°C / 30.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.75 km/giờ

04:00

27.2°C / 30.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.29 km/giờ

07:00

27.2°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.03 km/giờ

10:00

30.1°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
0.43 km/giờ
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây thưa 35.9°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 42.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:03
Thấp/Cao

27.7°/35.4°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.66 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

8.95