Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:26 | 26/05/2024
Mây thưa 35.2°

Mây thưa

Cảm giác như 41.2°.

Thấp/Cao
27.9°/35.9°
Độ ẩm
52%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.14 km/giờ
Điểm ngưng
25 °C
Chỉ số UV
10.81

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
367.17
NH3
4.69
NO
0.06
NO2
4.76
O3
36.48
PM10
6.87
PM25
5.76
SO2
3.46

Thời tiết Xã Cam An Bắc - Huyện Cam Lâm theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Cam An Bắc - Huyện Cam Lâm trong 12h tới

Thời tiết Xã Cam An Bắc - Huyện Cam Lâm những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Cam An Bắc - Huyện Cam Lâm những ngày tới

Lượng mưa Xã Cam An Bắc - Huyện Cam Lâm những ngày tới