Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:14 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 28.2°
Sáng/Tối
26.3/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.1°
Sáng/Tối
26.9/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26.7°
Sáng/Tối
25.1/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 25.9°
Sáng/Tối
25.4/ 26.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 26.1°
Sáng/Tối
24.2/ 30.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.3°
Sáng/Tối
25.6/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.8°
Sáng/Tối
26.7/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.7°
Sáng/Tối
26.4/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.5°
Sáng/Tối
26.1/ 31.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.6°
Sáng/Tối
26.6/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 27.5°
Sáng/Tối
26.8/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.9°
Sáng/Tối
25.2/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:12
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.4/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Thấp/Cao

25.7°/31.8°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.77 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0