Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:15 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
28/ 39°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 31°
Sáng/Tối
29/ 39°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
29/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

999 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

996 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa vừa
Huyện Yên Mỹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 33°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Thấp/Cao

26°/39°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.63 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.12