Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:38 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
19/ 15°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
11/ 10°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:50
Mưa nhẹ
Huyện Yên Mỹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:42
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.1 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0