Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:09 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 27.8°
Sáng/Tối
26.4/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 27.8°
Sáng/Tối
26.5/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 27.2°
Sáng/Tối
26.4/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 27.4°
Sáng/Tối
28.4/ 28.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.2°
Sáng/Tối
27.7/ 27.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 25.5°
Sáng/Tối
26.3/ 25.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 27.2°
Sáng/Tối
26.9/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 28.3°
Sáng/Tối
26.1/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.9/ 28.8°
Sáng/Tối
28/ 30.5°
Áp suất

996 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.5°
Sáng/Tối
28.7/ 29.1°
Áp suất

995 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 28.7°
Sáng/Tối
27.1/ 29.8°
Áp suất

994 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28°
Sáng/Tối
28/ 27.6°
Áp suất

997 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.5/ 29.4°
Sáng/Tối
28.8/ 31.7°
Áp suất

997 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.5°
Sáng/Tối
29.5/ 28.2°
Áp suất

997 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.5°
Sáng/Tối
28.4/ 29.7°
Áp suất

995 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa vừa
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 27.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Thấp/Cao

25.5°/32.2°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

26.1 °C

Chỉ số UV

0