Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:03 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
17.6/ 14.8°
Sáng/Tối
16.9/ 16.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.7/ 12.7°
Sáng/Tối
13.4/ 13.9°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.4/ 15.9°
Sáng/Tối
12.8/ 16.6°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.2/ 18.3°
Sáng/Tối
15.2/ 20.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 22.1°
Sáng/Tối
19/ 24.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.2/ 24.6°
Sáng/Tối
21.3/ 26.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.1/ 23.7°
Sáng/Tối
24.6/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.4/ 20°
Sáng/Tối
19.8/ 20.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.3/ 19.5°
Sáng/Tối
18.4/ 20.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.9/ 22.3°
Sáng/Tối
20.6/ 21.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 23.7°
Sáng/Tối
22.7/ 23.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.8/ 18.2°
Sáng/Tối
18.8/ 18.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 18.6°
Sáng/Tối
17/ 18.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.3/ 21.7°
Sáng/Tối
17.1/ 21.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 23.6°
Sáng/Tối
21.6/ 24.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Thấp/Cao

12.2°/16.4°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.86 km/giờ

Điểm ngưng

11.4 °C

Chỉ số UV

0.53