Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:48 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
25/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
17/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1023 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:20
Nhiều mây
Huyện Yên Mỹ
Đã cập nhật 46 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:29
Thấp/Cao

19°/31°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.51 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0