Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:24 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Nhiều mây
Huyện Yên Mỹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Thấp/Cao

16°/19°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.61 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0