Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:07 | 31/03/2023
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.98 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0.44