Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:31 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
33.4/ 29.1°
Sáng/Tối
27.7/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 28.8°
Sáng/Tối
26.8/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.7°
Sáng/Tối
26.5/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 27.4°
Sáng/Tối
26.6/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 27.2°
Sáng/Tối
27/ 27.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 28.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 27.1°
Sáng/Tối
27.2/ 28.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 27°
Sáng/Tối
27.9/ 27.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 28.9°
Sáng/Tối
26.3/ 29.6°
Áp suất

998 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29.3°
Sáng/Tối
28.3/ 31.9°
Áp suất

996 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Nhiều mây
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Thấp/Cao

26.4°/34°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.09 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0