Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:32 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
16.2/ 16.9°
Sáng/Tối
14.7/ 16.2°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.9/ 18.2°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.3/ 17.2°
Sáng/Tối
17.6/ 17.4°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 21.5°
Sáng/Tối
17.6/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 21.5°
Sáng/Tối
20.8/ 21.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.6/ 12.4°
Sáng/Tối
14.5/ 13.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.5/ 13.5°
Sáng/Tối
11.8/ 13.6°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.7/ 16.1°
Sáng/Tối
13.9/ 18.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 21°
Sáng/Tối
18.7/ 22.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 23.9°
Sáng/Tối
22.4/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 14.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Thấp/Cao

14.9°/20.7°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.62 km/giờ

Điểm ngưng

9.2 °C

Chỉ số UV

0