Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:03 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
28.6/ 25°
Sáng/Tối
25.2/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 24.5°
Sáng/Tối
23.6/ 25.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.4°
Sáng/Tối
25.6/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25/ 30.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26.2/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.2°
Sáng/Tối
26.1/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.6°
Sáng/Tối
25.9/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 26.4°
Sáng/Tối
25.6/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 25.4°
Sáng/Tối
25.5/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 24.3°
Sáng/Tối
24.3/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24.3°
Sáng/Tối
24.1/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.2°
Sáng/Tối
26/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây cụm 29.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Thấp/Cao

23.9°/30.2°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

0