Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:47 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.6/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.7/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 27.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.4/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 26.8°
Sáng/Tối
24.4/ 32.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24.6/ 29.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 31.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.4°
Sáng/Tối
25.8/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 24.1°
Sáng/Tối
25/ 27.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 24.9°
Sáng/Tối
21.7/ 31.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 24.7°
Sáng/Tối
22.5/ 29.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27.1/ 24.1°
Sáng/Tối
21.1/ 31.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.3/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mây cụm
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây cụm 31.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Thấp/Cao

24.3°/34°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

7.85