Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:16 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.2/ 27.2°
Sáng/Tối
24.9/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.7/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 26.1°
Sáng/Tối
24.9/ 32.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.3/ 26.2°
Sáng/Tối
24.6/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.4°
Sáng/Tối
25.9/ 32.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.1/ 26.4°
Sáng/Tối
25.6/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.8°
Sáng/Tối
26/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26.1°
Sáng/Tối
24.1/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Bầu trời quang đãng 28.8°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Thấp/Cao

23.2°/34.8°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

0