Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:14 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
35/ 29.2°
Sáng/Tối
28.4/ 35.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.9/ 29.4°
Sáng/Tối
28.6/ 34.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26.5°
Sáng/Tối
27.9/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.3/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.3°
Sáng/Tối
25.5/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.3°
Sáng/Tối
25.7/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.1/ 25.6°
Sáng/Tối
24.7/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.9/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 31.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 38.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Thấp/Cao

28.7°/36.4°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

0