Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:14 | 21/04/2024
Nhiều mây 28.3°

Nhiều mây

Cảm giác như 30.8°.

Thấp/Cao
26.3°/39.7°
Độ ẩm
66%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.87 km/giờ
Điểm ngưng
21.6 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
440.6
NH3
10.64
NO
0
NO2
8.31
O3
32.54
PM10
10.62
PM25
7.34
SO2
3.13

Thời tiết Ngã Bảy - Hậu Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ngã Bảy - Hậu Giang trong 12h tới

Thời tiết Ngã Bảy - Hậu Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Ngã Bảy - Hậu Giang những ngày tới

Lượng mưa Ngã Bảy - Hậu Giang những ngày tới