Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:32 | 16/07/2024
Mưa nhẹ 25.2°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.6°.

Thấp/Cao
24.8°/29.1°
Độ ẩm
93%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.95 km/giờ
Điểm ngưng
24.9 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
287.06
NH3
2.6
NO
0.01
NO2
3.34
O3
19.67
PM10
3.74
PM25
2.7
SO2
0.47

Thời tiết Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang những ngày tới