Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:54 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.6/ 24°
Sáng/Tối
23.7/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ

13:00

31.7°C / 36.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.17 km/giờ

16:00

30.9°C / 35.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
2.47 km/giờ

19:00

27.8°C / 30.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.91 km/giờ

22:00

24.1°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.18 km/giờ
Ngày/Đêm
31.6/ 24.3°
Sáng/Tối
25/ 27.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ

01:00

24.5°C / 24.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.03 km/giờ

04:00

24.3°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.3 km/giờ

07:00

25.2°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.63 km/giờ

10:00

30.8°C / 34.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
69%
2.31 km/giờ

13:00

32.3°C / 37.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
2.32 km/giờ

16:00

28.7°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.62 km/giờ

19:00

25°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.06 km/giờ

22:00

24.9°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.33 km/giờ
Ngày/Đêm
31.7/ 24.5°
Sáng/Tối
23.6/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ

01:00

24.7°C / 24.6°C
Mây cụm Mây cụm
94%
1.95 km/giờ

04:00

23.2°C / 24.7°C
Mây cụm Mây cụm
97%
1.74 km/giờ

07:00

24.3°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.52 km/giờ

10:00

30.4°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
3.02 km/giờ

13:00

32.8°C / 36.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
3.92 km/giờ

16:00

30.9°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
3.85 km/giờ

19:00

26.1°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.43 km/giờ

22:00

24.9°C / 25.8°C
Mây cụm Mây cụm
94%
2.24 km/giờ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.4°
Sáng/Tối
23.7/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mây cụm

01:00

24.6°C / 25.6°C
Mây cụm Mây cụm
98%
2.05 km/giờ

04:00

23.8°C / 24.9°C
Mây cụm Mây cụm
97%
2.35 km/giờ

07:00

25°C / 25.2°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.99 km/giờ

10:00

30.8°C / 32.7°C
Mây cụm Mây cụm
61%
4.4 km/giờ

13:00

32.6°C / 35.4°C
Mây cụm Mây cụm
55%
3.8 km/giờ

16:00

29.4°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
3.61 km/giờ

19:00

25.2°C / 25.2°C
Mây cụm Mây cụm
83%
2.88 km/giờ

22:00

24.2°C / 25.4°C
Mây cụm Mây cụm
93%
2.65 km/giờ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.2°
Sáng/Tối
23.7/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Nhiều mây

01:00

23.9°C / 24.9°C
Mây cụm Mây cụm
97%
1.93 km/giờ

04:00

23.6°C / 24.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.79 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.15 km/giờ

10:00

30.3°C / 34.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
5.45 km/giờ

13:00

32.6°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
4.84 km/giờ

16:00

30.6°C / 32.9°C
Mây cụm Mây cụm
61%
4.3 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
82%
2.76 km/giờ

22:00

26°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
85%
3.46 km/giờ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.3°
Sáng/Tối
23.8/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ

01:00

24.9°C / 25.8°C
Mây cụm Mây cụm
88%
2.92 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.33 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.38 km/giờ

10:00

29.4°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
5.08 km/giờ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 31.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Thấp/Cao

23.1°/32.5°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

6.81