Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:41 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
32/ 26.9°
Sáng/Tối
26.6/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Nhiều mây

04:00

26.3°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.46 km/giờ

07:00

26.9°C / 27.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.59 km/giờ

10:00

29.5°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
5.38 km/giờ

13:00

33.8°C / 38.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
55%
6.68 km/giờ

16:00

31.5°C / 36.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
5.65 km/giờ

19:00

27.1°C / 30.3°C
Mây cụm Mây cụm
76%
4.22 km/giờ

22:00

26.2°C / 27.9°C
Mây cụm Mây cụm
85%
3.09 km/giờ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26.7°C
Mây cụm Mây cụm
92%
2.51 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.77 km/giờ

07:00

26.5°C / 27.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.55 km/giờ

10:00

29.3°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
5.9 km/giờ

13:00

30.8°C / 35.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
7.48 km/giờ

16:00

30.2°C / 34.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
6.87 km/giờ

19:00

26.2°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
4.88 km/giờ

22:00

26.6°C / 27.4°C
Mây cụm Mây cụm
84%
4.28 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.3°
Sáng/Tối
25.4/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ

01:00

26.8°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4 km/giờ

04:00

25.8°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.58 km/giờ

07:00

26.2°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.79 km/giờ

10:00

30.9°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
6.02 km/giờ

13:00

29.1°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
5.02 km/giờ

16:00

30.2°C / 35.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
5.92 km/giờ

19:00

26.2°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.41 km/giờ

22:00

26.7°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.92 km/giờ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26.4/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ

01:00

25.4°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.79 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.37 km/giờ

07:00

26.5°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.55 km/giờ

10:00

30.7°C / 34.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
4.83 km/giờ

13:00

31.7°C / 35.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
5.48 km/giờ

16:00

31.8°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
5.79 km/giờ

19:00

27.3°C / 30.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.11 km/giờ

22:00

26.4°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
86%
2.55 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ

01:00

25.1°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
88%
2.51 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.66 km/giờ

07:00

26.2°C / 27.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.55 km/giờ

10:00

29.4°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
4.3 km/giờ

13:00

29°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
4.6 km/giờ

16:00

31°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
4.96 km/giờ

19:00

28°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3 km/giờ

22:00

26.8°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.68 km/giờ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.8/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ

01:00

25.7°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.4 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Thấp/Cao

26°/33.9°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.46 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0