Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:10 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.1/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 23.8°
Sáng/Tối
23.7/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 24.4°
Sáng/Tối
23.9/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 25.5°
Sáng/Tối
23.6/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24.7°
Sáng/Tối
25.8/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.3/ 25.6°
Sáng/Tối
23.1/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 31.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Thấp/Cao

23.8°/32.7°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.47 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

7.93