Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:12 | 23/07/2024
Nhiều mây 29°

Nhiều mây

Cảm giác như 33.9°.

Thấp/Cao
25.9°/31.9°
Độ ẩm
72%
Tầm nhìn
10 km
Gió
6.07 km/giờ
Điểm ngưng
23.2 °C
Chỉ số UV
5.09

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
297.07
NH3
1.52
NO
0.05
NO2
0.94
O3
48.64
PM10
4.42
PM25
3.79
SO2
0.29

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vị Thanh - Hậu Giang trong 12h tới

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Vị Thanh - Hậu Giang những ngày tới

Lượng mưa Vị Thanh - Hậu Giang những ngày tới