Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:53 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
33.4/ 30°
Sáng/Tối
29.6/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.2°
Sáng/Tối
30/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29.2°
Sáng/Tối
29.1/ 31.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.1°
Sáng/Tối
30.7/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 29.2°
Sáng/Tối
29.3/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.2°
Sáng/Tối
28.7/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29°
Sáng/Tối
30/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 29.4°
Sáng/Tối
29.5/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29.3°
Sáng/Tối
30.6/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 29.8°
Sáng/Tối
29.5/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 29.1°
Sáng/Tối
29.6/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 29.8°
Sáng/Tối
29.2/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.8°
Sáng/Tối
29.7/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 28.6°
Sáng/Tối
28.9/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.2°
Sáng/Tối
29/ 29.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.7°
Sáng/Tối
28.5/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.7°
Sáng/Tối
28.6/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.5°
Sáng/Tối
28/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.5°
Sáng/Tối
28.5/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 28.4°
Sáng/Tối
29/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 28°
Sáng/Tối
28.6/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 27.8°
Sáng/Tối
28.3/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.3°
Sáng/Tối
28.4/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 28.7°
Sáng/Tối
27.7/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 28.9°
Sáng/Tối
28.7/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 28.8°
Sáng/Tối
28.1/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.9°
Sáng/Tối
28/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 27.3°
Sáng/Tối
28.3/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.4°
Sáng/Tối
28.3/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Thấp/Cao

27.5°/36.6°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

7.07 km

Gió

1.6 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0.56