Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:28 | 24/04/2024
Nhiều mây 34.6°

Nhiều mây

Cảm giác như 36.4°.

Thấp/Cao
27.5°/39.6°
Độ ẩm
41%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.73 km/giờ
Điểm ngưng
19.6 °C
Chỉ số UV
9.24

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
410.56
NH3
5.38
NO
0.4
NO2
6.17
O3
45.42
PM10
10.96
PM25
7.2
SO2
3.93

Thời tiết Huyện Châu Thành - Hậu Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Hậu Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Châu Thành - Hậu Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Châu Thành - Hậu Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Hậu Giang những ngày tới